מלגות לסטודנטים

 מלגות לסטודנטים

מיזם הענקת מילגות לימודים להשכלה גבוהה ע”ש עאסי פטין ז”ל, שנפל כקורבן לאירוע אלימות בחברה הערבית , המילגה מוענקת כסיוע לסטודנטים נזקקים/ות כלכלית, מכלל הציבור, ללא הבדל דת, גזע, מין מוצא או לאום. המילגות מוענקות ללא התנדבות בסכום לא פחות מ- 3000 ש”ח. לסטודנט בפיקוח וועדת המילגות של העמותה. הכל במטרה ליצור שינוי חברתי מקיף, ועל מנת למגר את תופעת האלימות בחברה