החזון שלנו

עמותת שפה אחת מקדמת חזון של חברה משותפת, ויישם עיקרון הערבות ההדדית בין יהודים וערבים, העמותה מפעילה תכניות שונות בתחומי החינוך, ההכלה, הרווחה והצדק החברתי.

 מימוש חזון העמותה יעשה באמצעות הפעלת מסגרות התנדבות, מרכזי העצמה  והנגשת ההשכלה הגבוהה וקידום התעסוקה, תוך כדי הסרת החסמים המגבילים את אפשרותם של הצעירים והצעירות מהחברה הערבית  להשתלב בחברה הישראלית.